Bildeserie
Fra Reisavann til Mollis
Bildeserien er tatt av sommeren 2003 da Torkel Hestsveen og Trygve Nygård padlet ned Reisaelva helt fra Reisavann

Reisaelvas utløp i reisafjorden
Nedslagsfeltet er stort, det drenerer fra den vestlige del av Finmarksvidda. Berggrunnen er preget av bergarter fra den kaledonske fjellkjeden i de mer kystnære deler av området med metagråvakke, leirskifer, glimmerskifer, gneis, amfibolitt og gabbro.

Bildeserie
Fra Kirkestilla til Hovenkivi
I denne bildeserien tar vi elvebåten fra Kirkestilla til Hovenkivi. Dette er et område som spenner over deler av sone 10, samt hele sone 11 og sone 12.

Mollis og utsikten

Mollis og trollene
Bilder av mollis og trollene

Bildeserie fra mollis og plantene

Utløpet av reisaelva

Tur til Tissaltakka og Mollisfossen

Elvebåttur med familien
Sommerminner 2003
Bading Det finnes ikke noe så fint som en elvebåt-tur med familien en fin sommerdag.Here, fishy fishy fishy...