Booking av fiskedøgn for innenbygds fiskeberettigede

Reisa Elvelag åpner opp for booking av fiskedøgn i Reisaelva for innenbygds fiskeberettigede søndag 28. juni kl. 18.00! 

Fiskesesongen starter fredag 10. juli kl.10.00.

Booking av fiskedøgn gjøres på www.scanatura.no og det forutsettes at forvaltningsavgiften for innenbygds fiskeberettigede er betalt for booking av kort blir mulig.
Det er først til mølla prinsippet. 

Fordeling av tilgjengelige døgnkort:
Sone 1: 13-14
Sone 2: 4-5
Sone 3: 6-7
Sone 4: 3-4
Sone 5: 5
Sone 6: 4-5
Sone 7: 3-4
Sone 8: 5-6
Sone 9: 5
Sone 10: 6-7
Antall døgnkort  i Nerelva = 59. 

Sone 11-16: 17-18
Sone 17-18: 7-8
Sone 19: 5-6

Antall døgnkort i Øverelva =29-30. 

Slik booker du fiskedøgn:

Slik booker du fiskedøgn:
1. Gå til www.scanatura.no
2. Logg deg på «min side» ved brukernavn og passord
3. Inne på «min side» trykker du på fanen «webshop». Velg laksefiske under kategori og Reisaelva i menyen under. Du er nå inne på webshop for Reisaelva.
4. Finn så vald/sone du ønsker. Nerelva sone 1,2,3,4,5,6,7,8,9,eller 10, Øverelva sone 11-16, Øverelva sone 17-18 eller Øverelva sone19.
Trykk på ønsket dato og bekreft kjøp av kort (kostnad kr. 0,-). Du har nå booket fiskedøgn i Reisaelva.

Det er kun lov å booke et døgn av gangen i Nerelva. Det vil ikke være mulig å booke nytt døgn før døgnet er avsluttet og fangsrapportert for inneværende døgn er levert.
 I Øverelva er det lov å booke inntil 4 døgn.

 

Hvordan løse forvaltningsavgift på scanatura.no:
Forvaltningsavgiften 2020 for innenbygds fiskeberettigede (Bygdekortet) kan betales over nett på følgende måte:

Trykk på linken www.scanatura.no/webshop

Trykk på «laksefiske» og velg Reisaelva i menyen under.

Trykk så på «Reisa Elvelag».

Velg mellom ordinær forvaltningsavgift, forvalningsavgift for ektefelle, forvaltningsavgift for barn 12-16 år eller forvaltningsavgift for ungdom 17-20år. Vær oppmerksom på at alle kjøpte forvaltningsavgifter vil bli avsjekket på bostedsadresse innenfor gamle Nordreisa.

Mer informajson og kjøp av fiskekort sesongen 2020 finner du HER

Ta kontakt på post@reisaelva.no eller tlf: 91118399 om det er spørsmål eller man trenger hjelp. 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...