Fiskedøgn i sone 1 legges ut for salg

På vegne av grunneier legger Reisa Elvelag fiskekort ut for salg på eiendom gbnr 18/1, 18/8 og 18/14 i sone 1. 

Kortene er tilgjengelig på Scanatura: 
​- Eiendom 18/1, sone 1: 
- Eiendom 18/8, sone 1:
- Eiendom 18/14, sone 1: 

Fiskekortet må benyttes på den eiendommen kortet tilhører. I tillegg er kortene gyldig på elvestrekket hvor det er sameie for gnr 18. 
Kortet på eiendom 18/1 kan være noe utfordrende å fiske fra da det i hovedsak er skogkledd. Eiendom 18/14 er lettest tilgjengelig og er en populær plass for sjøørretfiske på Tømmernes. 

Eiendom 18-1, 18-8 og 18-14 sone 1.PNG

  application/octet-streamEiendom 18-1, 18-8 og 18-14 sone 1.PNG

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...