Fiskedøgn på Tørfoss valdet ledig

På vegne av grunneier legger Reisa Elvelag ut utvalgte fiskedøgn på Tørfoss valdet. Kortene er gyldig på eiendom gbnr 32/1 og 32/2 på vestsiden av elva. Se vedlagt kart. 

Kortene er tilgjengelig nå på scanatura

Kontaktperson for valdet er Jan Harald Tørfoss: tlf. + 47 908 34 106 

Oversikt Tørfoss Vald.JPG

  application/octet-streamOversikt Tørfoss Vald.JPG
application/pdfFiskeregler 2019 - utenbygds.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...