Fiskeregler for 2012

Fisk nesten på kroken_75x56Fiskereglene for 2012 er klar

Endelig er foreløpige fiskeregler for 2012 klar for publisering. Hovedendringene for 2012 er som følger:

  • Fisket etter laks varer fra og med den 1.juli til og med den 31.august, inntil annet er bestemt av forvaltningsmyndighetene. Dersom myndighetene tillater det, vil sesongen kunne bli utvidet til å gjelde fra og med den 23.juni klokken 18:00. De endelige forskriftene fra myndighetene er ikke klar, så inntil annet er bestemt vil døgnkort være tilgjengelig fra og med den 1.juli med fiskestart fra og med klokken 10:00. En eventuell utvidelse av sesongen i forkant av den 1.juli vil bli annonsert på www.reisaelva.no.
  • Det er tillatt å fiske etter Sjørøye hele sesongen. Døgnkvoten er satt til maksimalt 3 Sjørøyer per døgn.
  • Det innføres en døgnkvote på 1 - en laks/døgn, og en årskvote på inntil 5 - fem laks/år.
  • Kortprisene vil ligge på samme nivå som i 2011

For øvrige detaljer viser vi til vedlagte fiskeregler som kan lastes ned. Vi minner om at salget av døgnkort starter på www.laksefisk.no den 17.mars klokken 12:00.

 

  application/pdfFiskeregler_2012 Norsk versjon - 23 juni.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...