Fiskeregler for 2014

Fisk nesten på kroken_75x56

Fiskereglene for 2014 er klar for publisering.

Hovedendringene og presiseringene for 2014 er som følger:

  • Det er tillatt å fiske etter Sjørøye i perioden 10.juli-10.august.
  • Sesongen for fiske etter laks startes den 23.juni kl 18:00, og avsluttes den 26.august kl 24:00
  • Kortprisene vil ligge på samme nivå som i 2013, kun justert for normal prisstigning. Unntaket er sonekortene på sone 11-19, som er noe redusert.
  • Næringskortene kan benyttes av maksimalt 2 fiskere pr døgn. Det vil si at en stang kan være i fiske ad gangen, men maksimalt to fiskere kan dele på dette fisket. Dette for å redusere på fisketrykket.
  • Elvelagets døgnkort som kjøpes i sonene 11-19 skal kun benyttes på den sonen de er kjøpt på. Til og med 2012 har det vært slik at døgnkort som blir kjøpt i en av sonene 11-19, har lovlig blitt benyttet i alle sonene i den øvre delen av elva.
  • En egen paragraf presiserer at støing er fredet. Støing er gytelaks som har overvintret, og som er verdifull gytelaks. Mange støinger kommer tilbake for å gyte, og har da flere rogn, og rogn av bedre kvalitet.
  • Smålaks innbefattes av årskvoten på 5 laks, og av døgnkvoten på 1 laks. Dersom en laks avlives, skal fisket avsluttes. Dersom årskvoten er oppfisket, skal fisket avsluttes. Støing som avlives innbefattes ikke av årskvoten, men må innrapporteres som fangst. Gjenutsatt laks innbefattes ikke av årskovoten.

For øvrige detaljer viser vi til vedlagte fiskeregler som kan lastes ned. Vi minner om at salget av døgnkort starter på www.laksefisk.no den 1.mars klokken 12:00.

 

  application/pdfFiskeregler Reisaelva 2014 - norsk versjon.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...