Fiskeregler for 2015

Styret i Reisa Elvelag har nå vedtatt nye fiskeregler for 2015

Betydelige endringer i kortsalget

Som følge av jordskiftedom Sak: 1900-2012-0051 Reisaelva, er salget og tilgang av fiskekort betydelig endret for sesongen 2015. De største endringene er:

1. I sesongen for laksefiske som varer fra og med den 23.juni til og med den 26.august selges følgende kort:

  • Inntil 10 døgnkort i sonene fra og med sone 2 til og med sone 10. Disse er fordelt med 4 døgnkort til innenbygd fiskere og 6 døgnkort til grunneiere.
  • Inntil 20 døgnkort i sone 1. Disse er fordelt med 8 døgnkort til innenbygd fiskere og 12 døgnkort til grunneiere.
  • Sonene fra og med sone 11 til og med sone 14 slås sammen til en sone. Innen dette elvestrekket selges det inntil 16 døgnkort til innenbygds fiskere og inntil 24 døgnkort til grunneier.
  • Sonene fra og med 15 til og med 19 slås sammen til en sone. Innen dette elvestrekket selges det inntil 20 døgnkort til innenbygds fiskere og inntil 30 døgnkort til grunneier.

 

2. Prisen for innenbygds fiskere solgtes i 2014 som et kultiveringskort for 860.- til fullpris, og rabatert pris på 660.- på Baaskifestivalen. Nå kalles kortet for innenbygds fiskere for "bygdekort", og får en fullpris på 1 900.- per person. Dette kortet kan kjøpes for en rabbatert pris på 1 700.-  på en lokal salgsdag. Det er bare dette kortet som blir tilgjengelig for innenbygds fiskere. Salgssted og tidspunkt for lokalt salg vil bli offentligjort senere. Reisa Elvelag arbeider med å utvikle et system hvor innenbygds fiskere kan hente ut sitt døgnkort når de skal fiske.

 

3. Grunneiere som ønsker å fiske på egen eiendom, kan ta ut kort til dette av kvoten på 6 døgn/sone. Dette grunneierkortet får også en fullpris på 1 900.-, og en rabbatert pris på 1 700.-. Kortene vil fordeles pr eiendom etter hvor stor eiendom de har på den sonen de er lokalisert. Fordelingen skal skje på samtlige bruksnummer og er et omfattende arbeid. Denne oversikten forventes å bli publisert innen utgangen av januar. Oversikten sendes ut til grunneiere, som så plukker ut de kortene de vil disponere. Overskytende kort som ikke blir tatt ut av grunneiere vil selges som døgnkort av Reisa Elvelag. Differansen mellom forvaltningsavgiften og markedspris på kortene vil tilfalle grunneiere etter hvor stor eiendom de har jf delingsgrunnlaget.

 

3. Utenbygds fiskere kan enten kjøpe døgnkort direkte fra grunneiere eller overskytende kort som grunneiere ikke løser ut. Disse vil selges av Reisa Elvelag på www.scanatura.no. Salgsstart er ikke klarlagt da det er avhengig av at grunneiere først må ta ut de døgnkortene de ønsker å videreselge på egen eiendom. Salgsstart vil bli offentliggjort på www.reisaelva.no når dette er klart.

Endringer i fiskeregler

De betydeligste endringer i fiskereglene for 2015 er som følger:

1. Hannlaks over 80 cm/5 kg fredes på lik linje med hunnlaks over samme størrelse. Begrunnelsen for dette er at nyere forskning viser at et ensidig uttak av et kjønn over tid vil kunne påvirke størrelsen på avkommet. En annen viktig faktor er at den store hannlaksen i større grad vil utkonkurrere hannlaks av oppdrettsfisk.

 

2. Fiskedøgnet vil i 2015 vare fra og med klokken 12:00 til og med klokken 24:00 i sonene 2-19. Sone 1 er som tidligere unntatt fra timefredningen.

 

Fisket etter sjørøye vil også i 2015 være i en begrenset periode fra og med den 10.juli klokken 12:00, til og med den 10.august klokken 24:00. Fisket etter sjøørret om høsten vil som tidligere vare fra og med den 27.juli klokken 00:00 i sonene 1-5 (Bergmo bru) til og med den 14.september klokken 24:00.

 

For ytterligere detaljer viser vi til vedlagte fiskeregler.


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...