Fiskeregler for 2016

Styret i Reisa Elvelag har nå vedtatt nye fiskeregler for 2016

Endringer i fiskeregler

De betydeligste endringer i fiskereglene for 2016 er som følger:

1. Hovedsesongen starter den 1.juli klokken 12:00 og avsluttes den 31.august klokken 24:00

2. Årskvoten for smålaks under 5 kg/80 cm økes fra 3 til 5 laks

3. Sjørretfisket for utenbygds fiskere får et fiskedøgn som starter klokken 18:00 og avsluttes klokken 18:00 påfølgende dag

Fisket etter sjørøye vil også i 2016 være i en begrenset periode fra og med den 10.juli klokken 12:00, til og med den 10.august klokken 24:00. Fisket etter sjøørret om høsten vil vare fra og med den 1.september klokken 00:00 i sonene 1-5 (Bergmo bru) til og med den 14.september klokken 24:00.

 

 

Årets kortsalg

Sesongen for laksefiske som varer fra og med den 1.juli til og med den 31.august selges følgende kort til utenbygds fiskere:

  • Døgnkort fra private grunneiere og Statskog i sonene 1-10
  • Sonekort for sonene 11-14 og sonene 15-19

For innenbygds fiskere/grunneiere selges følgende kort:

1. Bygdekort som døgnkort

2. Grunneierkort som døgnkort

For ytterligere detaljer viser vi til vedlagte fiskeregler.

 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...