Fiskeregler for 2017 - revidert 13.06.2017

Styret i Reisa Elvelag har nå vedtatt fiskeregler for 2017

Endringer i fiskeregler

De betydeligste endringer i fiskereglene for 2017 er som følger:

1. Hovedsesongen starter den 1.juli klokken 10:00 og avsluttes den 31.august klokken 24:00. Det vil si at fiskedøgnet økes med 4 timer og varer fra klokken 10:00 - 02:00

2. Området det er tillatt å fiske med mark etter sjøørret i perioden 1-14 september utvides fra sone 1 til soneskillet 2/3 ved Moskoelvmunningen

3. Totalt antall tilgjengelige kort/døgn økes fra 200 til 220

Fisket etter sjørøye vil også i 2017 være i en begrenset periode fra og med den 10.juli klokken 10:00, til og med den 10.august klokken 24:00. Fisket etter sjøørret om høsten vil vare fra og med den 1.september klokken 00:00 i sonene 1-5 (Bergmo bru) til og med den 14.september klokken 24:00.

 

Reglene er revidert 13.06.2017 for å implementere følgende endringer

På bakrunn av vedtak 26/17 av styremøte 6.6.2017:
Revidering av soner i nerelva for fiskeberettigede: I sesongen 2017 slås sonene 1-10 sammen til en sone for innenbygds fiskeberettigede. Dette innebærer at innenbygds fiskeberettigede kan fiske hele strekket fra sjø-Bilto på bygdekortet med gyldig døgnkort.

Ny kontaktinformasjon til Reisa elvelag: Telefonnummer 48 30 28 92 og 775 88 271

 

 

Årets kortsalg

Sesongen for laksefiske som varer fra og med den 1.juli til og med den 31.august selges følgende kort til utenbygds fiskere:

  • Døgnkort fra private grunneiere og Statskog i sonene 1-10
  • Sonekort for sonene 11-19

For innenbygds fiskere/grunneiere selges følgende kort:

1. Bygdekort som døgnkort

2. Grunneierkort som døgnkort

For ytterligere detaljer viser vi til vedlagte fiskeregler.

 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...