Fiskeregler sesongen 2018

I styremøte 4.januar ble følgende fiskeregler vedtatt (se vedlegg).

 

De viktigste endringene fra sesongen 2017 er som følger:

  1. Det åpnes for at hver fisker kan ta 1 stor hannlaks over 5 kg per sesong.
  2. Det er innført presisering om at om døgnkvoten på laks oppnås ved at det avlives 1 laks, skal fisket opphøre ut døgnet.
  3. Ordningen med 1 sone i nerelva opprettholdes fra fjoråret for innenbygds fiskeberettigede. Det vil si at innenbygds fiskeberettigede har tilgjengelig 59 døgnkort per dag i Nerelva (gamle sone 1-10) i laksesesongen og 88 døgnkort per dag for grunneierne. 
  4. Det innføres 1 dags reservasjon av fiskekort (døgn) i nerelva for innenbygds fiskeberettigede. Dette skyldes at det erfaringsmessig foregår hamstring av kort, og at disse ikke alltid benyttes. Dette medfører at fiskere som kunne benyttet disse døgnene ikke får anledning til det. Da scanatura-systemet ikke har mulighet for å begrense reservasjonene teknisk i systemet er det derfor opp til brukerne å unngå å booke flere døgn enn tillatt. Om overbooking oppdages vil det behandles som brudd på fiskereglene.
  5. I ørretsesongen (1-14 september) er det for sesongen 2018 innført ordinær 60-40 fordeling på døgnene. Dette innebærer at det vil være tilgjengelig 32 døgnkort per dag for fiskeberettigede og 48 per dag for grunneiere, i ørretperioden. 
  application/pdfFiskeregler 2018 - innenbygds.pdf
application/pdfFiskeregler 2018 - utenbygds.pdf
application/pdfReisa River Fishing Rules 2018.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...