Hvordan kjøpe fiskekort for Reisaelva sesongen 2021

Dette er en kort guide for hvordan du kan kjøpe fiskekort for fiske i Reisaelva sesongen 2021

Kjøp av fiskekort i Reisaelva i sesongen 2021:

Først litt informasjon om fiskeordningen i Reisaelva:

For Reisaelva selges det ulike typer kort både for innen- og utenbygds fiskere. Dette kan oppfattes som komplisert, og årsaken til dette er at de ulike kortordningene er regulert gjennom en egen jordskiftedom som regulerer fiskeretten i Reisaelva mellom grunneiere og innenbygds fiskeberettigede (lokalbefolkning). Vi skal prøve å gi en kort forklaring på dette.

Elvelaget selger i utgangspunktet følgende døgnkort:

Bygdekort til innbyggere - Hvor innbyggere kan benytte kortet til eget bruk
Grunneierkort til grunneiere med fiskerett - Hvor grunneiere kan benytte kortet til eget bruk eller til nærmeste familie på egen eiendom
Næringskort til grunneiere med næringsrett - Hvor grunneier kan videreselge kortet til andre, altså drive næring på salg av fiskekort

Bygdekortet er altså et døgnkort for innbyggere i "gamle" Nordreisa kommune, som var kommunegrensene før 1963. Innbyggere kan ta ut døgnkort i ledig sone, begrenset til et sonekort per døgn. Grunneierkortet er et døgnkort som grunneiere kan ta ut for fiske på egen eiendom. Næringskortet er et døgnkort som grunneier kan leie ut til utenbygds fiskere.

I tillegg til dette velger enkelte grunneiere å overlate salget av "sine" næringskort slik at Reisa Elvelag kan selge disse gjennom sine kanaler. Slike kort vil bli løpende publisert på reisaelva.no og solgt via scanatura.no etter hvert som vi får disse tilgjengeliggjort. 

 

Innenbygds fiskeberettiget: 

Innenbygds fiskeberettigende i gamle Nordreisa løser ut forvaltningsavgift for sesongen ved å logge seg på sin bruker på www.scanatura.no, trykke på laksefiske->Reisaelva-> Reisa elvelag-> Forvaltningsavgift. Deretter trykker man på den grønne boksen og fyller ut den informasjonen som etterspørres. 

Det vil kun være mulig å booke 1 døgn av gangen i Nerelva. Det vil pubiliseres dag og tidspunkt for når booking av døgn blir tilgjengelig. Da gjelder første mann til mølla prinsippet. Normalt vil det være ca. 1-2 uker før åpning av sesongen som i år er 1. juli kl. 10.00. 

Fremgangsmåte for uttak av døgnkort finnes HER!

Salgsstart mandag 12. april kl. 09.00

Grunneiere:

Uttak av grunneier/næringskort gjøres ved å sende inn skjema for eiendommen som finnes her. Deretter vil man få en egen innlogging hvor man kan gå inn og skrive ut alle kortene som er tilordnet eiendommen. Fristen for uttak av kort er satt til 1. april. Kort som ikke er tatt ut innen fristen kan selges av elvelagets via lagets salgskanaler. 

 

Utenbygdsfisker:

For utenbygds fiskere er det i utgangspunktet kort til salgs direkte fra grunneiere. Vi vil i løpet av sesongen publisere kontaktinfo på disse fortløpende der grunneierne ønsker dette. I tillegg vil enkelte grunneiere legge ut kort til salgs over vår portal scanatura.no. Der vil vi lage egne poster med informasjon.

Statskogs kort i Øverelva deles inn i 2 soner (sone 11-16, 17-18). Sone 19 fra stryket på oversiden av Naustneset til Imo er stengt i sesongen 2021. Kortene i Øverelva selges via Scanatura. Salgsstart mandag 12. april kl. 09.00. 

For Statskogs eiendommer i Nerelva er disse tilgjengelige via Inatur.no --> søk på Reisaelva. Statskog vil ha samme ordning som i 2020 der det vil bli trekning av kortene i starten av sesongen. Mer informasjon om dette på Inatur.no. Salgsstart onsdag 7. april kl. 09.00

Private grunneiere som selger kort via Reisa Elvelag (oppdateres så fort dette er klart): 

 

Liste over grunneiere som selger kort direkte:

Reisa Friluftssenter AS selger på vegne av grunneiere i Sappenområdet: Kortene selges på Inatur.no. Kan også kontaktes på 77 76 55 01

Ragnhild Hammari selger kort i området Marjastilla, kan kontaktes på +47 951 53 172

Arnt-Magnus Gamst selger kort i området Haugseth, kan kontaktes på +47 916 39 256

Arnold Mikkelsen selger kort i området Hurrika, kan kontaktes på +47 917 59 218


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...