www.reisaelva.no

Dom i sak fra Nord-Troms tingrett og uttalelse fra styreleder

Vedlagt følger dom i sak der en gruppe grunneiere i sone 1 og 2, inkludert et styremedlem, stevnet styret i Reisa Elvelag til Nord-Troms tingrett. Merk at dommen ikke er rettskraftig før ankefristen går ut i september. Styret vil behandle ankespørsmålet på et styremøte i løpet av august. 

En uttalelse fra styreleder Harry Fyhn med presiseringer og svar på spørsmål som er fremkommet i etterkant av dommen er også vedlagt. 

Ved spørsmål knyttet til dommen eller andre henvendelser kan sendes til post@reisaelva.no 

  application/pdfDom i sivil sak - Reisaelva.pdf
application/pdfStyreleders tanker.pdf

Published Tue 16 Jul 2019 by Reisa Elvelag
Updated: Wed 17 Jul 2019
Tell A Friend Or share with...