www.reisaelva.no

Vedtak om fredning av all laks over 5kg/80cm fra 2.august 2019

I etterkant av midtsesongevalueringen i Reisaelva har styret i telefonmøte 01.08 vedtatt å frede storlaksen ut sesongen 2019. Det har tidligere vært anledning til å ta 1 hannlaks over 5 kg per fisker per sesong, men fra og med 2. august skal all laks over 5 kg/80 cm settes ut igjen. 

Vedlagt følger protokoll fra telefonmøte, samt oppdaterte fiskeregler og midtsesongevalueringen. 

  application/pdfReferat telefonstyrem√łte 01. august Reisa Elvelag.pdf
application/pdfMidtsesongevaluering Reisaelva 2019.pdf
application/pdfFiskeregler 2019 - innenbygds.pdf
application/pdfFiskeregler 2019 - utenbygds.pdf
application/pdfReisa River Fishing Rules 2019.pdf

Published Fri 02 Aug 2019 by Reisa Elvelag
Updated: Fri 02 Aug 2019
Tell A Friend Or share with...