Merking av eiendommer langs Reisaelva

Reisa Elvelag ønsker å påminne alle grunneiere som tar ut egne kort eller kort for videresalg om å merke eiendommen(e) tydelig ved elvekanten. Tydelig merking av eiendommen gjør det enklere for oppsynet under utførelse av deres kontroller. I tillegg vil fiskere som har kjøpt kort av grunneier vite grensene for hvor de har lov til å fiske.

Henviser til elvelagets vedtekter §10.1.2 fjerde avsnitt:
«Dersom grunneier tar ut egne kort eller kort for videresalg, skal eiendommen(e) merkes tydelig ved elvekanten».

Dersom oppsynet under deres kontroller oppdager eiendommer som ikke er tilstrekkelig merket vil disse bli rapportert inn til elvelaget. Styret i Reisa Elvelag har i henhold til vedtektene §13 anledning til å iverksette sanksjoner ved brudd på elvelagets vedtekter/regler.

 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...