Rapport overvåkningsprosjektet 2019

Reisa Elvelag har i forbindelse med overvåkningsprosjetet i Reisaelva gjennomført prøvefiske etter oppdrettslaks og drivtelling av gjenstående gytelaks. På vegne av elvelaget har Naturtjenester i Nord AS gjennomført yngeltelling. 

Årets overvåkningsrapport med presentasjon av drivtellingsresultatene ligger vedlagt. 

  application/pdfRapport -Overvåkningsprosjektet i Reisaelva 2019.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...