Reviderte fiskeregler for 2015

Styret i Reisa Elvelag har nå vedtatt reviderte fiskeregler for 2015

 

Reisa Elvelag har revidert det første utkastet av fiskereglene for 2015. I beregningen av antall kort/sone, var det ikke tatt hensyn til sonenes lengde. I vedtektene for Reisa Elvelag skal fisket deles pr elvemeter, og de vedlagte fiskereglene tar hensyn til dette. Det betyr at antall døgnkort på sonene samsvarer med sonens lengde.

For ytterligere detaljer viser vi til vedlagte fiskeregler.

 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...