Sjøørretkort på eiendom 23/3 og 23/11 i sone 2 legges ut for salg

På vegne av grunneier legger Reisa Elvelag fiskekort ut for salg på eiendom gbnr 23/3 og 23/11 i sone 2. 

Kortene er tilgjengelig på Scanatura:
- Eiendom 23/3 og 23/11, sone 2 

Fiskekortet er kun gyldig på eiendom 23/3 og eiendom 23/11. Eiendommene er tilstøtende. 

Eiendom 23-3 og 23-11 sone 2.PNG

  application/octet-streamEiendom 23-3 og 23-11 sone 2.PNG
application/octet-streamKart over plassering av eiendom 23-3 og 23-11 sone 2.PNG

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...