Utbetaling av grunneierandel fra overskudd i Reisa Elvelag

Styret i Reisa Elvelag vedtok i sak 7/13 at grunneierandelen av overskuddet i perioden 2006-2009 skulle utbetales. Utbetalingen på kr 305 103,- ble påbegynt i desember 2018. 
I samme sak ble det vedtatt at det tidligere utbyttefondet skulle utbetales når fondet oversteg kr 400 000,-. Som følge av ny jordskiftedom i 2013 og påfølgende ny bruksordning fra 2015 ble det slutt på utbyttekontoen. I sak 53/19 vedtok styret å utbetale resterende midler fra utbyttekontoen fra gammel ordning. Utbetalingen er på kr 209 758,-. 

Totalt som skal utbetales er kr 514 861,-. 

Fordelingen av grunneierandel er gjort i henhold til rettighetsboken. Du finner fordelingen i vedlegget "fordeling grunneierandel av overskudd i RE perioden 2006-2009 og 2012". Her er det en kolonne som viser beløpet fra 2006-2009 og en kolonne fra overskuddet i 2012. Helt til venstre er det en kolonne i merket i grønt som viser totalsummen hver eiendom har krav på. For de som allerede har fått utbetalt sin andel for 2006-2009 er dette fratrukket slik at det kun er 2012 andelen av overskuddet som er igjen til utbetaling. 

For utbetaling fyller du ut vedlagt skjema - "krav om utbetaling av grunneierandel fra tidligere års overskudd i RE" og sender dette til Reisa Elvelag.
E-post: post@reisaelva.no
Brevpost: Reisa Elvelag, Hovedveien 2, 9151 Storslett. 

Om du skulle behøve assistanse med utfylling av skjema er det bare å stikke innom sekretariatet i 2. etasje på Haltibygget. 

  application/pdfFordeling grunneierandel av overskudd i RE 2006-2010 og 2012.pdf
application/pdfSkjema - krav om utbetaling av grunneierandel fra overskudd i RE perioden 2006-2009 og 2012.pdf
application/octet-streamFordeling grunneierandel av overskudd i RE 2006-2010 og 2012.xlsx

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...