Hvordan kjøpe fiskekort for Reisaelva

Kjøp av fiskekort i Reisaelva.

NB! Reisaelva er stengt for fiske etter laks og sjørøye. Forbudet ble innført i 2022 av Miljødirektoratet og videreføres også i 2023. 
Det vil kun være åpent for sjøørretfiske i perioden 12. august - 14. september i sone 1 og 2. 

Først litt informasjon om fiskeordningen i Reisaelva:

For Reisaelva selges det ulike typer kort både for innen- og utenbygds fiskere. Dette kan oppfattes som komplisert, og årsaken til dette er at de ulike kortordningene er regulert gjennom en egen jordskiftedom som regulerer fiskeretten i Reisaelva mellom grunneiere og innenbygds fiskeberettigede (lokalbefolkning). Vi skal prøve å gi en kort forklaring på dette.

Elvelaget selger i utgangspunktet følgende døgnkort:

Bygdekort til innbyggere - Hvor innbyggere kan benytte kortet til eget bruk
Grunneierkort til grunneiere med fiskerett - Hvor grunneiere kan benytte kortet til eget bruk eller til nærmeste familie på egen eiendom
Næringskort til grunneiere med næringsrett - Hvor grunneier kan videreselge kortet til andre, altså drive næring på salg av fiskekort

Bygdekortet er altså et døgnkort for innbyggere i "gamle" Nordreisa kommune, som var kommunegrensene før 1963. Innbyggere kan ta ut døgnkort i ledig sone, begrenset til et sonekort per døgn. Grunneierkortet er et døgnkort som grunneiere kan ta ut for fiske på egen eiendom. Næringskortet er et døgnkort som grunneier kan leie ut til utenbygds fiskere.

I tillegg til dette velger enkelte grunneiere å overlate salget av "sine" næringskort slik at Reisa Elvelag kan selge disse gjennom sine kanaler. Slike kort vil bli løpende publisert på reisaelva.no og solgt via scanatura.no etter hvert som vi får disse tilgjengeliggjort. 

 

Innenbygds fiskeberettiget: 

Innenbygds fiskeberettigende i gamle Nordreisa løser ut forvaltningsavgift for sesongen via denne siden: Sjøørretfiske i Reisaelva for fiskeberettigede - Reisa elvelag | inatur.no
Trykk på "Forvaltningsavgift for bygdekort". Du blir nå sendt til scanatura.no sin side hvor du må logge inn. Trykk så på laksefiske->Reisaelva-> Reisa elvelag-> Forvaltningsavgift.
- Forvaltningsavgift bygdekort ordinær
- Forvaltningsavgift bygdekort ungdom 17-22 år
- Forvaltningsavgift bydekort 12-16 år gratis

Når forvaltningsavgift er valgt, trykker man på den grønne boksen og fyller ut den informasjonen som etterspørres. 

Det vil kun være mulig å booke 1 døgn av gangen. Det vil pubiliseres dag og tidspunkt for når booking av døgn blir tilgjengelig. Da gjelder første mann til mølla prinsippet. Normalt vil det være ca. 1-2 uker før åpning av sesongen som i år er 12. august kl. 10.00

Fremgangsmåte for uttak av døgnkort finnes HER!
 

Grunneiere:

Uttak av grunneier/næringskort gjøres ved å sende inn skjema for eiendommen som finnes her. Deretter vil man få en egen innlogging hvor man kan gå inn og skrive ut alle kortene som er tilordnet eiendommen. Fristen for uttak av kort er satt til 1. august. Kort som ikke er tatt ut innen fristen kan selges av elvelagets via lagets salgskanaler. 
 

Utenbygdsfisker:

For utenbygds fiskere er det i utgangspunktet kort til salgs direkte fra grunneiere. Vi vil i løpet av sesongen publisere kontaktinfo på disse fortløpende der grunneierne ønsker dette. I tillegg vil enkelte grunneiere legge ut kort til salgs over vår portal scanatura.no. Der vil vi lage egne poster med informasjon.

På grunn av stengt laksefiske og kun åpning for sjøørretfiske i sone 1 og 2 er det begrensninger på tilgjengelige kort. Statskog har for eksempel ingen kortsalg denne sesongen. . 

 

Private grunneiere som selger kort via Reisa Elvelag (oppdateres fortløpende): 
 

 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...