Trekning av premie på innleverte skjellprøver sesongen 2019

Trekningen på innleverte skjellprøver fra årets fiskesesong ble gjennomført av administrasjonen i Reisa Elvelag mandag 04.11.2019 på Halti. 
 

Årets heldige vinnere av kr 2 000,- hver er: 

- Kai-Are Ringstad
- Arnt-Magnus Gamst
- Johnny Bjerk
- Truls Bergmo 
- Robert Bjørklund

Vinnerne vil bli kontaktet individuelt for utfylling av utbetalingsskjema og utbetaling til konto. 

Det ble levert inn totalt 45 skjellprøver fra sommerfiske. Disse ble sendt fortløpende inn til analyse. Av de 45 innsendte prøvene var 44 av disse villfisk. En av fiskene viste seg å være enten en tidlig rømt oppdretsslaks eller en feilvandret kultivert fisk. 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...